Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Voorwoord

Inhoud

Beste lezer,
 

Dienst Dommelvallei presenteert de begroting 2020-2023.
 
Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Met deze instelling zet de dienst zich ook in 2020 in om de doelen van gemeenten te realiseren. Eén van die doelen is een efficiënte bedrijfsvoering. Dat uit zich vaak in harmonisatie van middelen. In mindere mate geldt dat voor het gemeentelijke beleid en de gemeentelijke uitvoering. Is dat een probleem? Nee natuurlijk niet. Omdat de dienst de belangen van de gemeenten dient en dus maatwerk van de dienst verwacht mag worden. Door de ontmoeting van gemeentelijke vakafdelingen raken ook zij steeds meer met elkaar verbonden. Dat versterkt hun kwaliteit en vermindert hun kwetsbaarheid. De Dommelvallei-organisaties realiseren hiermee meer schaalvoordelen dan vooraf beoogd.
 
Katalysator voor organisatie-ontwikkeling
Onze adviseurs en beleidsmedewerkers komen steeds meer in positie als sparringpartner voor organisatie-ontwikkeling. Hierbij vindt co-creatie plaats met de gemeentelijke organisatie. En wordt de expertise van de dienst ingezet om op een integrale wijze de gewenste organisatie-ontwikkeling te bereiken. Kernwoorden hierbij zijn integraal, adaptief en innovatief. Zo levert de dienst als businesspartner een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelen van de gemeenten.
 
Bestuurlijke toekomst
Tijdens het opstellen van deze begroting heeft Provinciale Staten besloten dat de voorgenomen herindeling tussen Eindhoven en Nuenen niet doorgaat. Dienst Dommelvallei is verheugd met dit nieuws.
De dienst ondersteunt de gemeenten op de ingeslagen weg met minimaal dezelfde partners en hetzelfde werkvolume. Dat is goed voor het behouden van de behaalde resultaten in termen van werkgeverschap, kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten.

Victor Fijneman directeur Dienst Dommelvallei

 

Mierlo, maart 2019

Victor Fijneman