Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

1e begrotingswijziging 2019

Inhoud


Gelijktijdig met deze begroting wordt de 1e begrotingswijziging voor 2019 vastgesteld. Voor de begroting 2020-2023 heeft deze wijziging de volgende consequenties.

1e Begrotingswijziging 2019 2020 2021 2022 2023
Totaal lasten 201.239 118.754 118.754 118.754
Verschil 201.239 118.754 118.754 118.754
Waarvan tlv gemeenten 141.943 101.754 101.754 101.754
Waarvan tlv reserve P&O 42.296 0 0 0
Waarvan tlv verhoging inkomsten 17.000 17.000 17.000 17.000
Afronding 0 0 0 0
Totaal bijdragen 201.239 118.754 118.754 118.754