Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Meerjarenbegroting 2020-2023

Transparant, leesbaar en inzichtelijk voor haar deelnemende gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel, bestuurders, inwoners en andere belangstellenden.
Inkomsten 15.613 (x €1.000)
Uitgaven -15.613 (x €1.000)
Saldo 0 (x €1.000)