Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Totale begroting

Inhoud

 

 

Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Totaal vastgestelde begroting 2019-2022 15.350.955 15.545.820 15.837.155 16.171.545
1e Begrotingswijziging 2019 201.239 118.754 118.754 118.754
Autonome ontwikkelingen 60.628 161.858 251.547 366.499
Totaal lasten begroting 2020-2023 15.612.822 15.826.432 16.207.456 16.656.798
Verschil 261.867 280.612 370.301 485.253
Waarvan tlv derden (PlusTeam) 634 1.557 2.537 3.340
Waarvan tlv gemeenten 201.937 262.055 350.764 464.913
Waarvan tlv reserve P&O 42.296 0 0 0
Waarvan tlv verhoging inkomsten 17.000 17.000 17.000 17.000
Afronding 0 0 0 0
Totaal bijdragen 261.867 280.612 370.301 485.253