Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Algemene toelichting en leeswijzer bij programma's

Inhoud


Een aantal van de onderstaande onderwerpen is door de deelnemende gemeenten opgenomen in de 
paragraaf Bedrijfsvoering. Er zijn vanuit de dienst 2 perspectieven op het begrip bedrijfsvoering. 

  1. Het primaire proces van de dienst is het leveren van ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de deelnemende gemeenten. Die ondersteuning wordt beschreven in dit programma Bedrijfsvoering voor de Dommelvallei-organisaties.  
  2. De bedrijfsvoering voor de dienst zelf wordt beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering. 

Deze begroting bevat de taakvelden waar wij als Dienst Dommelvallei direct aan werken. De salariskosten van alle afzonderlijke medewerkers en ICT-kosten worden procentueel verdeeld over de taakvelden. Er wordt toegerekend aan het taakveld overhead of aan 1 van de overige "directe" taakvelden of aan een combinatie van taakvelden.