Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Autonome ontwikkelingen

Inhoud

Van autonome ontwikkelingen is het uitgangspunt dat voor- en nadelen ten gunste of ten laste van de gemeenten komen. Het gaat om de volgende wijzigingen:

Autonome ontwikkelingen 2020 2021 2022 2023
Aanpassing inflatie 81.572 164.821 250.344 356.432
Salarisontwikkelingen 0 0 0 0
Ambtsjubilea 2.814 9.419 1.203 10.067
WW-verplichtingen -23.758 -12.382
Totaal autonome ontwikkelingen 60.628 161.858 251.547 366.499

Aanpassing inflatie

In de financiële verordening is de  indexering vastgelegd. De uitkomst daarvan is dat de loonkostenindex aangepast wordt naar 3,4% (was 2,7% in de begroting 2019) en de materiële kostenindex aangepast wordt naar 1,6% (was 1,4%).

Salarisontwikkeling

De salarissen 2020 en verder zijn berekend op basis van de huidige formatie, schalen en periodieken. Dit geeft een voordeel ten opzichte van de begroting 2019, omdat nog geen rekening is gehouden met een nieuw af te sluiten CAO vanaf 1 januari 2019. In de meerjarenbegroting was hier wel via de loonkostenindex op geanticipeerd. Het voordeel is binnen de begroting 2020 en verder als stelpost voor salarisontwikkeling opgenomen. Hiermee is de salarisontwikkeling vooralsnog budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Op het moment van het afsluiten van een nieuwe CAO brengen wij de financiële consequenties in beeld. Dit kan dan tot een begrotingswijziging leiden.

Ambtsjubilea

Het overzicht met ambtsjubilea is geactualiseerd. Dit geeft een nadeel t.o.v. de vorige begroting.

WW-verplichtingen

Het overzicht met WW-verplichtingen is geactualiseerd. Dit geeft een voordeel t.o.v. de vorige begroting.