Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Bijdrage per gemeente

Inhoud

 

Voor de gemeenten is het belangrijk om te weten wat hun bijdrage is. Op basis van de de 1e begrotingswijziging 2019 en de autonome ontwikkelingen is de gewenste bijdrage per gemeente als volgt:

Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Totaal lasten 15.612.822 15.826.432 16.207.456 16.656.798
Totaal baten -17.000 -17.000 -17.000 -17.000
Reserve P&O -42.296
Bijdrage derden -91.153 -94.250 -97.452 -100.772
Bijdrage gemeenten 15.462.373 15.715.182 16.093.004 16.539.026
Geldrop-Mierlo 5.820.329 5.903.303 6.037.061 6.197.314
Nuenen 5.463.306 5.559.024 5.697.010 5.858.716
Son en Breugel 4.178.740 4.252.855 4.358.934 4.482.992
Afronding -2 0 -1 4
Totaal bijdragen 15.462.373 15.715.182 16.093.004 16.539.026

Verschil met vastgestelde begroting

Het verschil met de bijdrage per gemeente uit de gewijzigde begroting 2019-2022 staat in onderstaande tabel met een uitsplitsing naar de verschillende aanpassingen.

Verschil met vastgestelde begroting 2019-2022 2020 2021 2022 2023
Geldrop-Mierlo
1e Begrotingswijziging 2019 37.339 33.932 33.932 33.932
Autonome ontwikkelingen 30.358 66.005 103.190 144.376
Totaal Geldrop-Mierlo 67.697 99.937 137.122 178.308
Nuenen
1e Begrotingswijziging 2019 58.756 38.426 38.426 38.426
Autonome ontwikkelingen 17.243 53.863 83.258 124.581
Totaal Nuenen 75.999 92.289 121.684 163.007
Son en Breugel
1e Begrotingswijziging 2019 45.850 29.398 29.398 29.398
Autonome ontwikkelingen 12.393 40.433 62.562 94.202
Totaal Son en Breugel 58.243 69.831 91.960 123.600
Afrondingen -2 -2 -2 -2
Totaal bijdragen 201.937 262.055 350.764 464.913