Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Toelichting op de financiële positie

Inhoud

Inleiding

In deze paragraaf wordt kort toegelicht welke uitgangspunten zijn gebruikt voor de berekeningen in deze meerjarenbegroting.

Indexen

Voor de begroting 2020 en verder zijn de volgende indexen gebruikt. 

Indexcijfers Begroting 2020-2023 2020 2021 2022 2023
Loonkostenindex 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
Materiƫle kostenindex 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Tariefopbrengsten / inkomsten 2020 2021 2022 2023
Gewogen kostenontwikkeling 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Rente

Voor Dienst Dommelvallei wordt met ingang van de begroting 2017 geen rente meer toegerekend aan activa. Het vaststellen van een rekenrentepercentage is dan ook niet van toepassing voor Dienst Dommelvallei.