Meer
Publicatiedatum: 08-04-2019

Inhoud

Overzicht van baten en lasten

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Overige algemene dekkingsmiddelen 15.462 0 15.462 15.715 0 15.715 16.093 0 16.093 16.539 0 16.539
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Treasury 0 -13 13 0 -28 28 0 -28 28 0 -28 28

Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 139 -139 0 154 -154 0 152 -152 0 151 -151
Overhead 108 12.215 -12.107 111 12.340 -12.229 114 12.631 -12.516 118 12.987 -12.869

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Geraamd totaal saldo van baten en lasten 15.571 15.613 -42 15.826 15.826 0 16.207 16.207 0 16.657 16.657 0

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties reserves 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Geraamd resultaat 15.613 15.613 0 15.826 15.826 0 16.207 16.207 0 16.657 16.657 0