Meer
Publicatiedatum: 12-04-2019

Inhoud

Jaarstukken 2018

Transparant, leesbaar en inzichtelijk voor haar deelnemende gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel, bestuurders, inwoners en andere belangstellenden.
Inkomsten 14.889 (x €1.000)
Uitgaven -14.889 (x €1.000)
Saldo 0 (x €1.000)