Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Voorwoord

Inhoud

Beste lezer,


Dienst Dommelvallei presenteert haar 1e bestuursrapportage van 2019. Het is een rapportage op hoofdlijnen en afwijkingen. We rapporteren over de eerste 4 maanden van het lopende jaar. 

 

Ontwikkelingen
In de verslagperiode heeft de dienst verder gewerkt aan de integrale adviesrol voor de gemeenten. De ontwikkeling van de dienst tot businesspartner komt tegemoet aan de wens van de gemeenten om meer vanuit het perspectief van de gemeenten te adviseren (maatwerk). Dit leidt tot betere afstemming van verwachtingen en een betere realisatie van projecten en doelen. Deze ontwikkeling stimuleert de samenwerking tussen de Dommelvallei-organisaties die niet via de lijnen van de dienst hoeft te verlopen. Multidisciplinaire vraagstukken zijn moeilijk vanuit de bestaande lijnorganisatie te organiseren. Daarom is de dienst onder andere gestart met een verdere professionalisering van projectmatig werken. 

Het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering komt op stoom. De definitieve gunning heeft op 14 mei plaatsgevonden. Daarmee start de technische implementatie, als voorloper van de organisatorische implementatie, voor de 4 Dommelvallei organisaties.


Begrotingswijziging
Deze bestuursrapportage leidt niet tot een begrotingswijziging. We hebben alleen administratieve wijzigingen doorgevoerd.

Victor Fijneman voorwoord berap

Mierlo, juni 2019

 

 

Victor Fijneman,
Directeur Dienst Dommelvallei