Meer
Publicatiedatum: 04-06-2019

Inhoud

Inleiding

Inhoud


Dienst Dommelvallei voert de bedrijfsvoeringstaken financiën, control, belastingen, personeel en organisatie en informatievoorziening uit voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. Daarnaast voeren we voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel de taken op het gebied van dienstverlening (publiekszaken en sociale zaken) uit.


Rapportage
In de Gemeenschappelijke Regeling staat dat de directeur elke 4 maanden rapporteert aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur rapporteert elk half jaar aan het algemeen bestuur (hierna te noemen DB en AB). Het AB rapporteert elk half jaar aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten. Dit betekent het volgende:

  • De directeur, het DB en het AB rapporteren elke 4 maanden met een bestuursrapportage (Berap).
  • De 1e Berap (tot en met maand 4) wordt in het DB van mei/juni en het AB van juni/juli vastgesteld.
  • De 2e Berap (tot en met maand 8) wordt in het DB van september/oktober en het AB van oktober vastgesteld.
  • De jaarrekening en het jaarverslag (tot en met maand 12) vervullen ook de functie van het laatste verantwoordingsdocument over dat lopende jaar.
  • Voor de genoemde verantwoordingsdocumenten gebruiken we eenzelfde format.

De beleidsvoornemens van de dienst zijn vastgesteld in de begroting 2019-2022.